Jasnosik, E. (2020). Profilaktyka zachowań samobójczych w warunkach izolacji penitencjarnej z perspektywy Analizy Transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 29–38. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.02