Hady, A. (2020). Budowanie relacji w szkole przez odpowiadanie na indywidualne potrzeby uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem Process Communication Model® . Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 39–53. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.03