Michalski, Łukasz. (2020). Trans-akcja! Seminarium jako wydarzenie w pryzmacie analizy transakcyjnej . Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 55–70. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.04