Wieczorek, Z. (2017). Wprowadzenie. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6). Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/110