Wieczorek, Z. (2017). Język zmiany w analizie transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 145–156. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.09