Jagieła, J. (2020). Psychopedagogika integracji i autentyczności, czyli o związkach terapii i pedagogiki Gestalt z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 5). Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 111–127. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.08