Łęski, Z. (2017). Nowe media w społeczeństwie informacyjnym z perspektywy analizy transakcyjnej. Praca czy współpraca?. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 119–125. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.07