Kuźnik, M. (2020). Analiza transakcyjna w służbie kompetencji mentalizowania. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 93–107. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.07