Przyjmujemy artykuły do numeru 8/2019

2019-05-11

Z największą przyjemnością informujemy, że dostępna jest już wersja elektroniczna numeru 7/2018. Tym samym ogłaszamy nabór tekstów do numeru 8/2019. Na artykuły czekamy do końca sierpnia 2019 roku. Od najbliższego numeru preferowanym językiem publikacji jest język angielski. Prosimy o przesyłanie tekstów za pośrednictwem strony: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/about/submissions. Nasze Czasopismo dostało się do ministerialnego programu "Wsparcie dla Czasopism Naukowych", uzyskując w ocenie recenzentów wysoką notę 95 punktów. Dzięki temu za opublikowanie tekstu w EAT autorzy uzyskują 20 punktów.